Văn phòng Hà Nội

Việt Nam tham gia ILO trở lại năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Mục đích của ILO tại Việt Nam là thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. Thêm thông tin về ILO tại Việt Nam...
 • An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

  Những vấn đề An toàn và Sức khỏe mới nổi khi công việc thay đổi

  Nhìn lại những thành tựu đạt được trong vòng 100 năm kể từ ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đưa ra một số thách thức mới nổi cũng như cơ hội tạo ra môi trường làm việc tốt hơn - đó là nội dung của Báo cáo mới về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (ATSKNN) được ILO công bố trước ngày Thế Giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc 28 tháng 4.

 • Việc làm cho thanh niên

  Giải thưởng dành cho các chính sách sáng tạo nhằm trao quyền cho thanh niên

  Các cơ quan chính phủ cấp quốc gia, địa phương và khu vực và các tổ chức phi chính phủ được khuyến khích công bố những chính sách về việc làm thỏa đáng giúp thanh niên phát huy đầy đủ tiềm lực của mình.

 • Quản lý rác thải

  ILO: cần hành động ngay để quản lý rác thải điện tử tốt hơn

  Đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động thống nhất rằng cần tăng cường hành động ngay nhằm quản lý hàng triệu tấn rác thải điện tử bị thải loại mỗi năm.

Multimedia

 1. Hình ảnh

  Thư viện ảnh về lao động việc làm tại Việt Nam

 2. Video

  An toàn và Sức khỏe là trọng tâm của Tương lai Việc làm