Văn phòng Hà Nội

Việt Nam tham gia ILO trở lại năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Mục đích của ILO tại Việt Nam là thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. Thêm thông tin về ILO tại Việt Nam...
 • ILO100 tại Việt Nam

  Tương lai việc làm là lựa chọn của Việt Nam

  Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019 cho rằng Việt Nam hiện đang đi đúng hướng trên con đường trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao. Theo một báo cáo mới của ILO, Việt Nam đang tạo thêm nhiều việc làm cần kỹ năng trung bình và cao.

 • ILO100 tại Việt Nam

  Diễn đàn Lao động - "Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam"

  Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đối tác ba bên (chính phủ, tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động) và các đối tác chính cùng ngồi lại đánh giá các thành tựu, thảo luận các thách thức và cùng nhau đưa ra các giải pháp chính sách mang lại tương lai việc làm.

 • Phát triển doanh nghiệp

  Diễn đàn nêu bật trách nhiệm doanh nghiệp tại Việt Nam

  Sự kiện nhấn mạnh rằng hiện nay chính là thời điểm chín muồi để Việt Nam đưa các thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm vào chính sách và việc vận hành doanh nghiệp.