Văn phòng Hà Nội

Việt Nam tham gia ILO trở lại năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Mục đích của ILO tại Việt Nam là thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. Thêm thông tin về ILO tại Việt Nam...

Multimedia

  1. Hình ảnh

    Thư viện ảnh về Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019

  2. Video

    Cán bộ công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại tòa án