Ấn phẩm

2019

 1. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 2. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 3. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 4. Tài liệu giáo dục khởi nghiệp

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 5. Tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 6. Hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 7. Đánh giá truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng về lao động trẻ em tại Việt Nam

  Ngày 07 tháng 7 năm 2019

 8. Brochure: Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 9. Lợi ích của sự thay đổi đối với doanh nghiệp: Số liệu tổng quan về Việt Nam

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

 10. Những điểm mới trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

  Ngày 14 tháng 5 năm 2019

  Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi được công bố vào tháng 4-2019.

 11. Việc làm vì một tương lai tươi sáng hơn (tóm tắt tổng quan)

  Ngày 07 tháng 5 năm 2019

  Báo cáo của Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm xem xét cách thức để có được một tương lai việc làm tươi sáng hơn cho tất cả mọi người tại thời điểm đang diễn ra những thay đổi chưa từng có và những thách thức quan trọng trong thế giới việc làm.

 12. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý I/2019

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 13. Tờ rơi An toàn và Sức khỏe là trọng tâm của Tương lai Việc làm: Dựa trên 100 năm kinh nghiệm

  Ngày 18 tháng 4 năm 2019

 14. Dự án ENHANCE, Bản tin số 4, tháng 3/2019

  Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 15. Bản tin Quan hệ Lao động - Số đặc biệt

  Ngày 18 tháng 3 năm 2019

  Bản tin QHLĐ này được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hợp tác với Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả một ấn phẩm thông tin định kỳ về tình hình QHLĐ trong năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các định hướng mới của Việt Nam trong xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường bằng việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong thời gian tới.

 16. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2018

  Ngày 01 tháng 2 năm 2019

 17. ILO Việt Nam

  Ngày 29 tháng 1 năm 2019

  Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.

2018

 1. Báo cáo Quan hệ lao động - 2017

  Ngày 30 tháng 12 năm 2018

  Báo cáo Quan hệ Lao động này được xây dựng bởi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ từ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO nhằm đánh giá toàn diện về tình hình QHLĐ ở Việt Nam năm 2017. Báo cáo sử dụng thông tin và số liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v… và đưa ra các đánh giá chi tiết về việc triển khai trên thực tiễn các quan điểm chỉ đạo của Đảng và hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lao động và quan hệ lao động, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện của các địa phương, sự hiện diện của tổ chức công đoàn và đưa ra những nhận định, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, hướng tới xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa trong thời gian tới.

 2. Luật chơi: Giới thiệu tóm tắt về các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018

 3. Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động

  Ngày 31 tháng 10 năm 2018

  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, ấn phẩm này mang đến cái nhìn rõ hơn về Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của ILO và hỗ trợ cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức đại diện người lao động, hiệp hội doanh nghiệp trong việc xây dựng luật pháp, chính sách và đề ra các giải pháp thích hợp để chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế.