Lao động trẻ em

Tài liệu Hướng dẫn Thực hành Phòng ngừa Lao động trẻ em trong Chuỗi cung ứng Thủy sản

Nhằm giúp ích cho các doanh nghiệp, đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản cập nhật, nâng cao kiến thức về lao động trẻ em và các biện pháp phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã hoàn thiện và phát hành cuốn “Tài liệu hướng dẫn thực hành phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng thủy sản” với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE) thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Cuốn sách này được kỳ vọng sẽ là tài liệu tham chiếu chính được sử dụng tại các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản trong vấn đề thực hành tốt các biện pháp phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ tuân thủ chính sách và cam kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.