Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2021, Triển vọng 2030

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và Viện Khoa học Lao động và Xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp xây dựng và phát hành báo cáo “Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2020, triển vọng đến 2030”.

Báo cáo cung cấp nguồn thông tin phong phú với các phân tích sâu về thị trường lao động và các lĩnh vực xã hội ở Việt Nam trong 10 năm qua với kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu, vận động và xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng cho các bên liên quan. Báo cáo cũng nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để phục vụ cho quá trình xây dựng Chương trình Việc làm Thỏa đáng giữa ILO và Đối tác Ba bên tại Việt Nam, giai đoạn 2022-26.

Cùng với những ghi nhận về sự tiến bộ và các thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng đề cập tới những khoảng trống của vấn đề lao động và xã hội trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng trưởng hòa nhập, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.