Ấn phẩm

Mở rộng thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng

Ấn phẩm giới thiệu về Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp Điện tử Hàn Quốc - Khu công nghiệp Tràng Duệ, TP Hải Phòng, và các tiêu chuẩn của ILO và ý nghĩa của Thương lượng tập thể.

Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu công nghiệp Tràng Duệ (gọi tắt là Thoả ước nhóm) tại Hải Phòng được thương lượng và ký kết lần đầu vào ngày 19/06/2016 với sự tham gia của 05 doanh nghiệp Hàn Quốc (DN) và 2.447 người lao động (NLĐ).

Ngày 08/6/2019 Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng (CĐKTT) hoàn tất thương lượng và ký kết Thoả ước LĐTT Nhóm DN mở rộng cho các Doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ, tăng số lượng các DN tham gia lên 20 DN, trong đó 7 DN chưa có công đoàn cơ sở (CĐCS), 20/20 DN đều chưa có Thỏa ước Lao động tập thể cấp doanh nghiệp.