Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

Tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp” được xây dựng dựa trên Công cụ Hướng dẫn về Lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp của Tổ chức Quốc tế của Người sử dụng Lao động và Tổ chức Lao động quốc tế (IOE - ILO) và cập nhật phù hợp với thực tế Việt Nam. Tài liệu giúp Doanh nghiệp có góc nhìn tổng quan lợi ích của việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong kinh doanh. Đồng thời, tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản để nhận biết thế nào là lao động trẻ em, gợi ý những hành động thiết thực của doanh nghiệp để loại trừ những nguy cơ và hậu quả khi sử dụng lao động trẻ em.