Brochure: Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng (TƯ LĐTT Nhóm) được thương lượng và ký kết lần đầu tiên vào tháng 01/2016 với sự tham gia của 4 doanh nghiệp với khoảng 750 người lao động.

Từ năm 2017, Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm được tiếp tục thương lượng và mở rộng. Ngày 22/12/2018 Nhóm Thí điểm Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng với Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành quá trình thương lượng mở rộng và ký TƯLĐTT Nhóm với việc mở rộng phạm vi áp dụng lên 10 doanh nghiệp với 2.400 lao động (trong đó có 46% lao động nữ). TƯLĐTT Nhóm này đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình thúc đẩy thương lượng tập thể trong khuôn khổ Dự án NIRF/Nhật Bản giữa ILO và Tổng Liên đoàn LĐVN. Hiện nay TƯLĐTT Nhóm đang tiếp tục được thương lượng và mở rộng ra các doanh nghiệp du lịch khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.