Nghiên cứu lao động

Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018: Những câu hỏi thường gặp

Nếu bạn cần làm rõ về Cuộc thi Nghiên cứu Lao động 2018, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi tới han_contest@ilo.org để được giải đáp kịp thời.