Tờ rơi về Chiến dịch thanh tra lao động 2016 trong ngành xây dựng

Tóm tắt thông tin về chiến dịch

Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động vì những công trình xây dựng an toàn” được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).