Tác động của chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp (SYB) đối với nữ doanh nhân ở Việt Nam

Điều tra nhằm đánh giá tác động của Chương trình đào tạo nữ doanh nhân ở khu vực nông thôn.

Đây là báo cáo tóm lược kết quả điều tra tiến hành năm 2000/2001 và được Chương trình Khởi sự Doanh nghiệp và tăng cường Khả năng Kinh doanh (SIYB) của ILO và Oxfam- Québec đánh giá lại năm 2002 tại Hà Nội, Việt Nam. Điều tra nhằm đánh giá tác động của Chương trình đào tạo nữ doanh nhân ở khu vực nông thôn. Đó chính là một phần của Chương trình SIYB do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thuỵ điển (SIDA). Báo cáo bao gồm kết quả của hàng loạt các cuộc phỏng vấn và trao đổi với các nữ doanh nhân những người được đào tạo trong giai đoạn trước năm 2002.