Chương trình của ILO tại Việt Nam

 1. Công đoàn

  Phương thức hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Kinh nghiệm của một số quốc gia và một số quan sát về thực tiễn ở Việt Nam

  Ngày 14 tháng 2 năm 2019

  TS Chang Hee Lee, chuyên gia cao cấp về quan hệ lao động, Giám đốc ILO Việt Nam

 2. Industrial relations

  Đối thoại nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho lao động ngành may khu vực phía Nam

  Ngày 21 tháng 1 năm 2019

  Đối thoại nhóm doanh nghiệp góp phần giảm tỷ lệ lao động nghỉ việc, củng cố mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp người lao động được hưởng điều kiện làm việc đồng đều giữa các doanh nghiệp.

 3. Thương lượng tập thể

  Thỏa ước lao động tập thể nhóm mở rộng cho 10 doanh nghiệp du lịch

  Ngày 04 tháng 1 năm 2019

  Dự kiến số lượng doanh nghiệp tại Đà Nẵng tham gia thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp sẽ đạt tới con số 50 trong năm 2019.

 4. CPTPP

  Quốc hội phê chuẩn thông qua CPTPP, VN tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 12 tháng 11 năm 2018

  Hiệp định thương mại khu vực vành đai Thái Bình Dương này bao gồm các yêu cầu cụ thể về lao động để đảm bảo tự do thương mại sẽ đóng góp vào phát triển bền vững và đồng thời giúp người lao động và các doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích kinh tế một cách công bằng.

 5. Quan hệ lao động

  Việt Nam sẵn sàng xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường

  Ngày 09 tháng 11 năm 2018

  Khung khổ mới này sẽ giúp Việt Nam giải quyết những thách thức về quan hệ lao động và thực hiện những cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do.

 6. Tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Việt Nam xem xét phê chuẩn công ước của ILO nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018

  Thương lượng tập thể là một quyền cơ bản. Thương lượng tập thể hiệu quả có thể giúp giảm đình công tự phát và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

 7. Sự kiện

  Hội thảo nâng cao nhận thức về các công ước chính của ILO và cam kết lao động trong các FTA

  Sự kiện được đồng tổ chức bới ILO và Tổng Liên đoàn Lao động với mục đích tăng cường nhận thức cho cán bộ công đoàn đặc biệt là cho chủ tịch công đoàn mới tại các khu công nghiệm về các công ước lao động chính của ILO.