Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Pháp luật lao động

  Sửa đổi Bộ luật Lao động giúp Việt Nam tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 29 tháng 9 năm 2019

  Phỏng vấn Ông Tim De Meyer, Cố vấn cấp cao về Chính sách Tiêu chuẩn quốc tế, ILO

 2. Sự kiện

  Tọa đàm báo chí về EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động sửa đổi

 3. Sự kiện

  Hội nghị tổng kết thí điểm thu thập dữ liệu chỉ số quan hệ lao động và tiền lương

 4. Sự kiện

  Hội thảo hoạt động mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam

 5. Cải cách Bộ luật Lao động

  Quốc hội tập trung thảo luận tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm trong Bộ luật Lao động sửa đổi

  Ngày 19 tháng 6 năm 2019

  Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và dự kiến sẽ được các đại biểu thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm nay

 6. Bình luận

  Không chỉ dừng ở những chiến dịch online, loại bỏ nạn quấy rối tình dục cần luật pháp và hành động cứng rắn

  Ngày 24 tháng 5 năm 2019

  Bà Andrea Prince, chuyên gia Luật Lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 7. Nghiên cứu lao động

  Công bố các tác giả đạt giải thưởng về nghiên cứu lao động

  Ngày 28 tháng 3 năm 2019

  Cuộc thi giúp cộng đồng học thuật Việt Nam tăng cường năng lực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lao động, đặc biệt là quan hệ lao động.