Hỗ trợ chính thức hóa việc làm không chính thức

Mục tiêu của dự án là tăng cường bảo vệ đối với người lao động trong khu vực phi kết cấu thường phải đối mặt với điều kiện làm việc bấp bênh, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài.

Đối tác: Liên Minh HTX Việt Nam (VCA) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)

Các đối tượng hưởng lợi chính:
Các thành viên của Liên minh HTX Việt Nam, Các thành viên của Tổng cục Dạy nghề và các tổ chức đào tạo nghề trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Tổng Cục dạy nghề, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và giảng viên cao cấp SIYB

Địa bàn dự án:
Việt Nam

BỐI CẢNH DỰ ÁN

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong chính sách việc làm, bao gồm cả việc phê chuẩn công ước 122 về Chính sách việc làm vào tháng 5 năm 2012, Luật việc làm đã được xây dựng và được phê duyệt vào năm 2013. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO, sự thay đổi đáng kể trong Luật việc làm là mở rộng phạm vi bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả các doanh nghiệp và tất cả người lao động, bao gồm cả những lao động trong khu vực không chính thức.

Tuy nhiên, những lao động không chính thức ở Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức như thu nhập thấp, cơ hội phát triển các kỹ năng bị hạn chế và thường xuyên không có hợp đồng lao động và bảo trợ xã hội. Điều kiện làm việc bấp bênh khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc bên ngoài, đặc biệt là sự cạnh tranh mang tính quốc tế ngày càng tăng do hội nhập kinh tế sâu hơn bao gồm hiệp định tự do thương mại mới. Trong khi đó, các đơn vị trong nước vẫn bị hạn chế về khả năng cung cấp các dịch vụ chất lượng và hiệu quả cho các cơ quan trực thuộc và mạng lưới khách hàng.

Chính vì thế, trong bối cảnh mới và đầy thách thức này cho thấy cần phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác trong nước trong việc cập nhật khuôn khổ chính sách/ chiến lược và tạo ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy việc làm bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi chuyển dịch sang khu vực chính thức thông qua các chuỗi giá trị bền vững.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

  • Xây dựng năng lực cho các đối tác trong nước trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc chuyển dịch sang chính thức trong chuỗi giá trị chủ chốt;
  • Giảm nghèo thông qua việc tạo nhiều cơ hội việc làm bền vững, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương;
  • Góp phần vào sửa đổi khung chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch sang chính thức;
  • Thúc đẩy bình đẳng giới.

KẾT QUẢ ĐẦU RA

  • Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các đối tác trong nước, đặc biệt là Liên minh HTX Việt Nam về vấn đề phi chính thức nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi chuyển dịch sang chính thức trong chuỗi giá trị chủ chốt;
  • Các đối tác trong nước và các đơn vị đào tạo nghề sử dụng các gói công cụ đào tạo của ILO bao gồm đào tạo giảng viên cao cấp và các khóa tập huấn cho giảng viên nhằm hỗ trợ chính thức hóa phi chính thức;
  • Các đối tác trong nước rút ra bài học kinh nghiệm từ những bước đầu ứng dụng các công cụ ILO trong việc hỗ trợ chuyển dịch sang khu vực chính thức và chủ động tiến hành sửa đổi khung chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển dịch của các đơn vị kinh tế không chính thức sang chính thức.

Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Huyền
Điều phối viên quốc gia
Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel. +84 4 3734 0902 ext. 206| Fax. +84 4 3734 0904
Email: huyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi