Hội thảo tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Hội thảo tập huấn về thanh tra an toàn vệ sinh lao động cho các thanh tra viên chính

Hội thảo tập huấn 5 ngày do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 18-22 tháng 01 năm 2016.

Mục tiêu khóa tập huấn

Mục tiêu chung của khóa tập huấn là tăng cường năng lực của Thanh tra để thực hiện hoạt động thanh tra và thúc đẩy người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng các kỹ thuật và thực hành tập trung vào phòng tránh trong quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có thể:
 • mô tả được các nguyên tắc và hướng dẫn của ILO liên quan đến thanh tra và quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; 
 • xác định được các hoạt động và chức năng cần thiết cho quản lý ATVSLĐ trong một doanh nghiệp; 
 • mô tả được các thực hành tốt trong thúc đẩy việc tuân thủ về ATVSLĐ; 
 • mô tả được các thực hành tốt về ATVSLĐ cho người lao động trẻ; và 
 • hiểu cách thức thực hiện một cuộc điều tra tai nạn.

Kết quả đầu ra dự kiến

1. Kiến thức và kỹ năng của học viên được năng cao về lĩnh vực ATVSLĐ bao gồm điều tra tai nạn lao động, thanh tra hệ thống quản lý ATVSLĐ, các thực hành tốt về thúc đẩy tuân thủ ATVSLĐ, ATVSLĐ với công nhân trẻ, tuân thủ tại nơi làm việc trong khu vực kinh tế phi kết cấu (nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ). 

2. Các nội dung về ATVSLĐ sau được trình bày:
 • nguyên tắc cơ bản về ATVSLĐ; 
 • đánh giá và kiểm soát rủi ro; 
 • hướng dẫn của ILO về Thanh tra lao động; 
 • gương điển hình tốt về Thanh tra ATVSLĐ; 
 • điều tra tai nạn lao động; 
 • thanh tra hệ thống quản lý ATVSLĐ; 
 • thanh tra ATVSLĐ tại một quốc gia được chọn; 
 • ATVSLĐ với công nhân trẻ; và 
 • tham quan thực địa một doanh nghiệp địa phương.