Sự kiện

Tháng Bảy 2020

 1. Hội thảo chia sẻ thực hành tốt trong dự án SCORE

  2020/07/28

Tháng Ba 2020

 1. Họp kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn Công ước 105

  2020/03/01 - 2020/03/07

  Trong quý đầu tiên của năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam, Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức chín cuộc họp kỹ thuật với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, UBTV QH để vận động cho việc thông qua hồ sơ phê chuẩn Công ước 105.

 2. Phát động việc thực hiện Công ước 98 và tham vấn về kế hoạch thực hiện

  2020/03/01 - 2020/03/07

  Vào tuần đầu tháng 3/2020, Vụ Pháp Chế - Bộ LĐTBXH phối hợp với Dự án của ILO do Liên minh Châu Âu tài trợ về Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo phát động việc thực hiện Công ước 98 mà Việt Nam vừa phê chuẩn tháng 7/2019 và tham vấn về kế hoạch thực hiện Công ước này.

 3. Chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm về Khu vực không có Lao động Trẻ em tại Sri Lanka

  2020/03/01 - 2020/03/10

  Dự án ENHANCE đang tổ chức một chuyến thăm quan tới Sri Lanka để học tập kinh nghiệm phòng chống và xóa bỏ LĐTE và thực hiện Khu vực không có LĐTE của Sri Lanka.

Tháng Hai 2020

 1. Khảo sát cuối kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao động trẻ em (KAP) cho dự án ENHANCE

  2020/02/25 - 2020/02/29

  Khảo sát đầu kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao động trẻ em (LĐTE) tại Việt Nam (KAP) đã được thực hiện khi dự án bắt đầu nhằm xác định những khoảng trống về kiến thức và những trở ngại trong việc phòng ngừa LĐTE, trên cơ sở đó xây dựng các chiến lược nâng cao nhận thức, chiến dịch truyền thông và các sáng kiến nâng cao năng lực.

 2. Họp khởi động "Nhóm cố vấn CSR" thúc đẩy thực hiện CSR trong chuỗi cung ứng thủy sản tại Việt Nam

  2020/02/20

  Khoảng 30 người sẽ tham dự phiên họp khởi động "Nhóm cố vấn về CSR" vào ngày 20/2 tại Hà Nội. Nhóm cố vấn, gồm 14 thành viên được khởi xứng trong khuôn khổ dự án RSCA, sẽ đóng góp tư vấn cho Tổng cục Thủy sản (D-FISH, MARD) trong việc xây dựng chiến lược và hoạch định chính sách cho việc thúc đẩy CSR/RBCtrong các chuỗi cung ứng thủy sản tại Việt nam vì sự phát triển và thương mại bền vững của ngành. Cuộc họp có sự chứng kiến của đại diệu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, EUROCHAM Việt Nam và ILO Hà Nội.

 3. Hội thảo Kỹ thuật "Thực hiện Trách nhiệm Xã hội tại doanh nghiệp - vai trò và sự tham gia của người lao động” dành cho các nhà hoạch định chính sách

  2020/02/13 - 2020/02/14

  Đại diện các Sở lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động và Liên minh các Hợp tác xã tại 10 tỉnh và thành phố thuộc khu vực duyên hải Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cùng đại diện các hiệp hội chế biến thủy sản và gỗ, đại diện Bộ phận Thương mại và Kinh tế của Phái đoàn đại diện Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam sẽ tham dự 02 ngày hội thảo dự kiến diễn ra từ 13-14 tháng Hai 2020 tại thành phố Cần Thơ. Chủ đề thảo luận sẽ bao gồm vai trò của người lao động trong quá trình thực hiện CSR và làm thế nào để họ tham gia có hiệu quả vào quá trình này. Hội thảo được ILO và VGCL phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án Các chuỗi cung ứng có trách nhiệm tại châu Á (RSCA) còn có tác dụng vận động tới quá trình phê chuẩn Hiệp định EVFTA của Nghị viện Liên minh Châu Âu và của Quốc hội Việt Nam diễn ra trong năm nay.

 4. Hội thảo tổng kết chiến dịch thanh tra lao động toàn quốc về tăng cường tuân thủ trong ngành chế biến gỗ năm 2019

  2020/02/01 - 2020/02/07

  Với sự hỗ trợ của Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới, Thanh tra Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tổng kết chiến dịch thanh tra lao động toàn quốc về “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động của các doanh nghiệp ngành gỗ trong toàn quốc’’ vào tháng 2/2020.

Tháng Một 2020

 1. Xuất bản kết quả Khảo sát quốc gia về Lao động Trẻ em 2018

  2020/01/01

  Kết quả cuộc Khảo sát quốc gia về LĐTE 2018 (là cuộc khảo sát thứ hai tại Việt Nam) dự kiến sẽ được xuất bản vào đầu năm sau. Cuộc khảo sát mới lần này sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về phạm vi, đặc điểm và những nhân tố quyết định đến tình trạng LĐTE tại Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ giúp định hướng cho việc xây dựng các chiến lược và các hoạt động can thiệp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam. Việc thu thập số liệu do Tổng cục Thông kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO và báo cáo sẽ do Viện Khoa học Lao động và Xã hội biên soạn.

 2. Dự án ENHANCE xây dựng cơ chế giấy chứng nhận không có Lao động Trẻ em

  2020/01/01 - 2020/04/30

  Dự án ENHANCE sẽ hỗ trợ xây dựng chương trình giấy chứng nhận không có LĐTE được quốc tế công nhận áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tại Việt Nam. Chương trình này sẽ được thử nghiệm thông qua các hoạt động can thiệp về sinh kế tại An Giang và Hà Nội phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) và Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI).

Tháng Mười Hai 2019

 1. Khảo sát cuối kì của Dự án ENHANCE

  2019/12/30 - 2020/02/29

  Dự án ENHANCE hiện đã đi đến giao đoạn cuối và Khảo sát cuối kì sẽ được thực hiện nhằm đánh giá sự đóng góp tổng thể của cả dự án trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam.

 2. Nhân rộng phương pháp SCREAM trong các hoạt động phòng ngừa Lao động Trẻ em

  2019/12/09 - 2020/04/30

  SCREAM (Hỗ trợ quyền trẻ em thông qua Giáo dục, Nghệ thuật và Phương tiện truyền thông) là một chương trình giáo dục được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức của những người trẻ tuổi về quyền trẻ em và LĐTE. Sau khi chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, dự án ENHANCE đã hỗ trợ tập huấn phương pháp SCREAM cho các giảng viên, các Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội và Sở Giáo dục và Đào Tạo tại ba tỉnh dự án. Dựa trên cơ sở thành công của hoạt động này, Dự án tiếp tục hỗ trợ kế hoạch nhân rộng các hoạt động SCREAM tại các trường và cộng đồng trên toàn quốc thông qua thỏa thuận thực hiện với Cục Trẻ Em trong thời gian tới.

Tháng Mười Một 2019

 1. Diễn đàn Lao động – "Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam"

  2019/11/27

 2. SCORE - Tập huấn cho các doanh nghiệp trong ngành may mặc và chế biến gỗ

  2019/11/27 - 2019/11/28

Tháng Mười 2019

 1. SCORE Việt Nam tiếp tục hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia

  2019/10/12 - 2019/10/13

  Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác của chương trình SCORE và Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Bắc trong việc thiết lập mạng lưới tư vấn viên doanh nghiệp quốc gia.

Tháng Chín 2019

 1. Tọa đàm báo chí về EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động sửa đổi

  2019/09/27 - 2019/09/28

 2. Đào tạo đào tạo quốc gia (tot) về bộ tài liệu “Hiểu biết về lao động trẻ em”

  2019/09/23 - 2019/09/26

 3. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc gia của dự án Hỗ trợ kỹ thuật giúp nâng cao năng lực quốc gia về phòng ngừa và giảm lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)

  2019/09/12 - 2019/09/13

 4. Xây dựng năng lực quốc gia trong phân tích dữ liệu và viết báo cáo về lao động trẻ em

  2019/09/10 - 2019/09/12

 5. Hội thảo hoạt động mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam

  2019/09/10