Sự kiện

Tháng Bảy 2022

 1. Diễn đàn Ngành điện tử "Việc làm Thỏa đáng và Tương lai của Chuỗi cung ứng Điện tử tại Việt Nam"

  2022/07/15

  Diễn đàn ba bên nhằm thảo luận những thách thức và cơ hội thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng trong ngành sản xuất điện tử Việt Nam

Tháng Sáu 2022

 1. Cuộc họp triển khai Chương trình Tư vấn dành cho doanh nghiệp điện tử

  2022/06/16

  Cuộc họp tư vấn đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình tư vấn doanh nghiệp “Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ”

Tháng Tư 2022

 1. Tư vấn doanh nghiệp về chính sách tiền lương và thời giờ làm việc

  2022/04/22

  Cuộc họp tư vấn doanh nghiệp về áp dụng pháp luật lao động về tiền lương và thời giờ làm việc

 2. Cuộc họp tham vấn "Báo cáo về Chuỗi cung ứng điện tử - cơ hội và thách thức đối với việc làm thỏa đáng"

  2022/04/21

  Cuộc họp tham vấn ý kiến của các đối tác ba bên về nghiên cứu mới đây của ILO và VCCI về cơ hội và thách thức đối với việc làm thỏa đáng trong ngành điện tử

Tháng Ba 2022

 1. Hội thảo về khoảng trống dữ liệu Thống kê di cư lao động quốc tế

  2022/03/23

Tháng Mười Hai 2021

 1. Khóa đào tạo "Hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc" dành cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử

  2021/12/15

  Khóa học một ngày nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam. Hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc giúp tạo mối quan hệ tích cực giữa cấp quản lý và công nhân tại nhà máy và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

 2. Khoá đào tạo trực tuyến về "Quản lý rủi ro" dành cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng

  2021/12/07

  Khóa học một ngày nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam thông qua việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả và hỗ trợ các nhà máy quản lý nơi làm việc một cách hiệu quả và bền vững.

 3. Cuộc thi Sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em

  2021/12/02

 4. Khoá học về An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp – Phần hai

  2021/12/02

 5. Khoá học về An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp – Phần một

  2021/12/02

Tháng Mười 2021

 1. Khóa học của ILO: Bình đẳng giới tại nơi làm việc

  2021/10/12 - 2021/10/28

  Tăng cường hiệu suất của tổ chức thông qua thúc đẩy các cơ hội bình đẳng

 2. Tập huấn về Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục

  2021/10/08

  Tập huấn dành cho doanh nghiệp ngành điện tử về xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục trong thời kỳ khủng hoảng do COVID -19

Tháng Chín 2021

 1. Khoá học Hướng dẫn thực hành Kaizen tại doanh nghiệp

  2021/09/01

Tháng Tám 2021

 1. Thu thập dữ liệu an sinh xã hội ở Việt Nam

  2021/08/26 - 2021/08/27

  Khóa đào tạo này được thiết kế cho những người tham gia chính vào quá trình thu thập và giám sát dữ liệu an sinh xã hội tại Việt Nam nhằm củng cố kiến thức về các khía cạnh kỹ thuật, công cụ và phương pháp luận sử dụng để xây dựng và xử lý dữ liệu thống kê.

 2. Khoá học Hướng dẫn thực hành 5S tại doanh nghiệp

  2021/08/16

  Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến của dự án SCORE.

Tháng Sáu 2021

 1. ILO master class: Bình đẳng giới tại nơi làm việc

  2021/06/15 - 2021/07/08

  Tăng cường hiệu suất tổ chức thông qua việc thúc đẩy các cơ hội bình đẳng

Tháng Bảy 2020

 1. Hội thảo chia sẻ thực hành tốt trong dự án SCORE

  2020/07/28

Tháng Ba 2020

 1. Họp kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn Công ước 105

  2020/03/01 - 2020/03/07

  Trong quý đầu tiên của năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam, Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức chín cuộc họp kỹ thuật với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, UBTV QH để vận động cho việc thông qua hồ sơ phê chuẩn Công ước 105.

 2. Phát động việc thực hiện Công ước 98 và tham vấn về kế hoạch thực hiện

  2020/03/01 - 2020/03/07

  Vào tuần đầu tháng 3/2020, Vụ Pháp Chế - Bộ LĐTBXH phối hợp với Dự án của ILO do Liên minh Châu Âu tài trợ về Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo phát động việc thực hiện Công ước 98 mà Việt Nam vừa phê chuẩn tháng 7/2019 và tham vấn về kế hoạch thực hiện Công ước này.

 3. Chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm về Khu vực không có Lao động Trẻ em tại Sri Lanka

  2020/03/01 - 2020/03/10

  Dự án ENHANCE đang tổ chức một chuyến thăm quan tới Sri Lanka để học tập kinh nghiệm phòng chống và xóa bỏ LĐTE và thực hiện Khu vực không có LĐTE của Sri Lanka.