Diễn đàn lao động 2019

Hiện thực hóa tầm nhìn: Xây dựng thiết chế quan hệ lao động hiệu quả

Phiên thảo luận chuyên đề 2 của Diễn đàn Lao động 2019 với chủ đề “Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam”

Đây là một trong 3 phiên thảo luận chuyên đề song song của Diễn đàn Lao động 2019 với chủ đề “Tương lai việc làm: Sự lựa chọn của Việt Nam”. Là một trong những sự kiện chính kỷ niệm 100 năm thành lập ILO, Diễn đàn Lao động do ILO Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đồng tổ chức.

Thời gian : 13:45 – 15:15
Địa điểm : Ballroom Thăng Long, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội


Việt Nam cần tạo ra những nơi làm việc hiệu quả cao dựa trên đối thoại xã hội thực chất, thay vì mô hình sản xuất và xuất khẩu lương thấp. Trong phiên này, các đại biểu sẽ đánh giá các thách thức liên quan đến thể chế và chính sách hiện nay, các chiến lược thay thế để tạo ra những nơi làm việc hiệu quả cao dựa trên đối thoại xã hội thực chất.

Đồng chủ tọa: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH và TS Chang-Hee Lee, Giám đốc, ILO Việt Nam

Diễn giả:
  • Bà Đỗ Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan hệ lao động
  • Bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng, Cục Quan hệ Lao động Tiền Lương, Bộ LĐTBXH
  • Bà Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng, Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Bà Phạm Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Mabuchi Motor
  • Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lâm Việt
  • Ông Paapa Danquah, Cán bộ pháp chế, Tổng Liên đoàn lao động quốc tế
  • Ông Gregor Murray, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Canada, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu liên trường đại học về toàn cầu hóa và lao động, Trường Quan hệ Lao động, Đại học Montreal, Canada