Đào tạo đào tạo quốc gia (tot) về bộ tài liệu “Hiểu biết về lao động trẻ em”

Hiện nay nhiều tỉnh và địa phương đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao đọng trẻ em (NPA) cấp tỉnh. Việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình quốc gia NPA là một trong những mục tiêu chính của dự án ENHANCE. Do đó, dự án đã thảo luận và thống nhất với Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH để tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ và giảng viên toàn quốc từ 63 tỉnh, thành phố thông qua 3 khóa Đào tạo cho Giảng viên (TOT) có sự huy động đóng góp ngân sách của Chính phủ.

Mục tiêu của các lớp TOT là: sau khóa đào tạo, tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ có một đội ngũ giảng viên chính có kiến thức và kỹ năng đào tạo về các vấn đề liên quan đến phòng ngừa và loại bỏ lao động trẻ em.

Thời gian và địa điểm

Ba khóa đào tạo TOT, mỗi khóa sẽ kéo dài trong 4 ngày sẽ được tổ chức trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019

Một khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Hà Nội, 1 khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Đà Nẵng vào ngày 23 - 26/9 và một khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 -11/10 .