Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và phá sản

Hội thảo hướng tới đánh giá tình trạng các chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2018, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa và bảo vệ lợi ích của người lao động trong những trường hợp này.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  • Chia sẻ các thực hành về phòng ngừa và phương án giải quyết, vai trò của các bên trong trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn;
  • Tìm hiểu các khả năng xây dựng tài liệu hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho tất cả các cấp công đoàn về việc phòng ngừa và tham gia giải quyết vấn đề, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong những trường hợp đó.