SCORE - Họp ủy ban tư vấn ba bên

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, dự án SCORE ILO sẽ phối hợp với VCCI HCM tổ chức cuộc họp ủy ban tư vấn ba bên. Đây là hoạt động thường niên của dự án nhằm đánh giá quá trình triển khai và tiếp thu góp ý từ khác đối tác của dự án.

Tham gia cuộc họp sẽ có đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công thương, các hiệp hội ngành và các đối tác khác của dự án.