Xây dựng văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu KAB tìm hiểu Kiến thức, Thái độ, Hành vi về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của lao động trẻ trong ngành nông nghiệp và làng nghề ở Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị nhằm xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả hướng tới cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ tại nơi làm việc.