Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho nông dân trồng và chế biến chè Phú Thọ, tháng 11-12 năm 2017

Khoá học được thiết kế với mục đích hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động trẻ trong ngành Trồng và chế biến chè ở 3 xã Sơn Hùng, Hương Lung và Đồng Lương tỉnh Phú Thọ trong việc nhận diện các mối nguy hiểm trong quá trình sản xuất và từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2017, khoá tập huấn An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho nông dân trồng và chế biến chè đã được diễn ra tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án An toàn và vệ sinh cho lao động trẻ- Tổ chức lao động quốc tế và Trung ương Hội nông dân Việt Nam.


Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm cung cấp cho nông dân những kiến thức cần thiết về mối nguy và rủi ro trong hoạt động trồng và chế biến chè, cách thức xác định mối nguy và từ đó đưa ra những biện pháp phòng ngừa phù hợp, góp phần cải thiện và nâng cao ý thức của người dân về An toàn vệ sinh lao động trong khu vực phi chính thức. 30 học viên là các nông dân trồng và chế biến chè của xã Sơn Hùng đã tham gia rất tích cực vào các nội dung thảo luận cũng như nhiệt tình chia sẻ về tình hình thực tế về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất của chính hộ gia đình mình và chủ động đăng ký thực hiện cải thiện. Trong khoá học, Ban tư vấn-hỗ trợ ATVSLĐ bao gồm thành viên của trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và xã cũng được giới thiệu để khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện các cải thiện về ATVSLĐ.

Theo kế hoạch, 2 khoá học tiếp theo cho 60 người dân tại 2 xã Đồng Lương và Hương Lung, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ với cùng nội dung sẽ diễn ra vào ngày 5-6 tháng 12 và 7-8 tháng 12.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.