Xây dựng Nghị định về Quy định Xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Từ tháng bảy năm 2017 đến tháng sáu năm 2018, Dự án ENHANCE sẽ hợp tác với Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH để xây dựng nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Bộ LĐTB&XH đã thành lập ban Biên soạn Nghị định về sửa đổi và bổ sung cho Nghị đinh số 144/2013/NĐ-CP, do lãnh đạo Bộ LĐTB&XH chủ trì. Ban Biên tập cũng đã được thành lập bao gồm 27 chuyên gia từ các Bộ ngành khác nhau và do Vụ Tư Pháp, Bộ LĐTB&XH chủ trì để hỗ trợ ban Biên soạn soạn thảo Nghị định về sửa đổi và bổ sung cho Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

Song song với việc soạn thảo Nghị định, một Đánh giá tác động chính sách sẽ được thực hiện để cung cấp thông tin cho Ban Soạn thảo về các tác động dự kiến của việc chỉnh sửa Nghị định đến quá trình phát triển kinh tế và xã hội, thủ tục hành chính, bình đẳng giới, cũng như tác động đến hệ thống pháp lý nói chung. Đánh giá tác động sẽ được điều phối giữa các cơ quan và các ban ngành liên quan cũng như sẽ lấy ý kiến công chúng để phản ánh được các mối quan tâm khác nhau và qua đó củng cố tính hợp lý của các chính sách, nhằm hoàn thiện kết quả đánh giá để chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách.

Ba hội thảo tham vấn sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Tp HCM cho khoảng 180 nhà hoạch định chính sách, cán bộ lập pháp và hành pháp, thanh tra lao động, các chuyên gia nghiên cứu, người sử dụng lao động và người lao động, cán bộ bảo vệ trẻ em, các tổ chức xã hội và dân sự, cán bộ y tế và các cán bộ ban ngành liên quan khác ở 27 tỉnh, thành. Hai hội thảo đầu tiên sẽ giới thiệu kết quả Đánh giá Tác động chính sách và chia sẻ dự thảo của điều chỉnh và bổ sung cho Nghị định nhằm lấy ý kiến, khuyến nghị và phản ứng của thành viên tham gia hội thảo. Hội thảo thứ ba sẽ được tiến hành để xem xét lần cuối bản dự thảo chỉnh sửa và các phụ lục liên quan đến nghị định trước khi nộp cho chính phủ.

Sau các hội thảo tham vấn, Ban Biên Soạn sẽ hoàn thiện bản thảo Nghị định và đệ trình văn bản cho Cơ quan chính phủ có thẩm quyền để xem xét và phê duyệt.