Chuỗi hoạt động tăng cường năng lực về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại các làng nghề tại Hưng Yên

Mục tiêu của hoạt động là giúp người lao động và cán bộ quản lý lao động cấp cơ sở hiểu biết rõ hơn về các nguy cơ và rủi ro cụ thể trong các làng nghề, đặc biệt là các nguy cơ ảnh hưởng tới lao động trẻ.

Các cuộc tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp cho người lao động trong các làng nghề những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Các hoạt động này cũng hướng tới việc xây dựng văn hóa án toàn trong khu vực phi chính thức. Các cuộc tập huấn sẽ được tổ chức vào tháng 7/2017 tại hai làng nghề của tỉnh Hưng Yên, nơi có nhiều lao động trẻ địa phương và lao động trẻ di cư từ các vùng miền khác. Tham gia tập huấn có cán bộ lao động - xã hội cấp xã, các chủ xưởng sản xuất và các lao động trẻ từ 24 tuổi trở xuống.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.