Hội thảo thứ hai về Kế hoạch giám sát đánh giá toàn diện (CMEP) - Dự án ENHANCE

Hội thảo thứ 2 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016 với sự tham gia của khoảng 34 tham dự viên đại diện cho Bộ LĐTBXH, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, USDOL, ILO và đại điện của 3 tỉnh dự án.

Giới thiệu chung


Đợt hội thảo đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 11-15 tháng 1 năm 2016 với sự tham gia của 21 cán bộ những người sẽ tham gia trực tiếp vào công tác triển khai và quản lý dự án từ Bộ LĐTBXH, ILO, USDOL và Sở lao động thương binh và xã hội của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang.

Sau đợt hội thảo đầu tiên, gói thứ nhất của CMEP (bao gồm lý thuyết về sự thay đổi, cây vấn đề và cây kết quả, sơ đồ hoạt động và Kế hoạch giám sát dự án), gói thứ hai ( bao gồm Bảng thu thập dữ liệu và Định nghĩa về Lao động trẻ em), và gói thứ ba (bao gồm các tiến trình giám sát, kế hoạch đánh giá, khung thời gian, và các công cụ giám sát) đã được chia sẻ với Bộ LĐTBXH, USDOL và ILO để đóng góp ý kiến.
Cố vấn trưởng dự án ENHANCE phát biểu khai mạc

Đợt hội thảo thứ 2 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016 với sự tham gia của khoảng 34 tham dự viên đại diện cho Bộ LĐTBXH, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, USDOL, ILO và đại điện của 3 tỉnh dự án.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Mục tiêu

Mục tiêu của hội thảo CMEP lần 2 nhằm hoàn thiện tài liệu CMEP cho dự án ENHANCE.

Các nhiệm vụ cụ thể

Mục tiêu của hội thảo sẽ đạt được thông qua thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.       Làm rõ các định nghĩa và tiêu chỉ để xác đinhk/theo dõi về Lao Động Trẻ em, Lao động trẻ em trong điều kiện nguy hiểm độc hại và áp dụng trong các công cụ thu thập dữ liệu (thống nhất giữa Khảo sát ban đầu và các công cụ giám sát)

2.       Làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong hệ thống giám sát. Thiết lập sơ đồ đường đi của thông tin để mô tả các thức thu thập, xác minh và nhập các thông tin giám sát vào hệ thống dữ liệu

3.       Chỉnh sửa về ngôn ngữ và định nghĩa của một số chỉ số (vẫn còn chưa thống nhất)

4.       Rà soát các biểu mẫu giám sát do dự án đề xuất

5.       Rà soát cách thức Lao động trẻ em và giám sát lao động trẻ em được giải quyết trong quá trình giám sát tình trạng lao động trẻ em

6.       Thuyết trình về bộ chỉ số bắt buộc trong các dự án do USDOL tài trợ

7.        Thảo luận với nhóm dự án về các câu hỏi cho các đợt đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

8.       Xác định chỉ tiêu cho các chỉ số theo Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án (PMP)

9.       Rà soát những phản hồi của dự án sau khi có ý kiến góp ý từ USDOL cho gói CMEP 3, xác định các điểm còn tồn tại và rà soát khung thời gian.

10.   Thảo luận về khung thời gian và các mốc để hoàn tất tài liệu CMEP

Thảo luận nhóm tại hội thảo