Thanh tra lao động

Tổng kết Dự án và phương hướng phối hợp với ILO nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra lao động

Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường tuân thủ thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam” được tổ chức tại khách sạn Hilton, Hà Nội ngày 17/06/2016 với sự tham dự của thanh tra viên tại cấp TW và địa phương, đại diện Phòng Công nghiệp – Thương mại Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  • Đánh giá kết quả, sự phù hợp, hiệu quả và tính bền vững của dự án; 
  • Nêu những bài học rút ra và thực tế tốt;
  • Thu thập thông tin để thiết kế phương hướng phối hợp và khả năng hỗ trợ từ ILO về tăng cường tính bền vững của kết quả dự án và tăng cường tuân thủ tại nơi làm việc, đặc biệt trong bối cảnh tương lai phát triển năng lực của hệ thống thanh tra lao động Việt Nam khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).