Thanh tra lao động

Tập huấn Thanh tra an toàn vệ sinh lao động cho thanh tra viên mới vào ngành

Khóa tập huấn do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 16-20/5/2016.

Nhằm tăng cường năng lực cho 25 thanh tra viên mới về Thanh tra an toàn vệ sinh lao động dựa theo kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của học viên, đồng thời tăng cường năng lực cho giảng viên thanh tra mới.

Các mục tiêu cụ thể của các hoạt động: 

Sau khi hoàn thiện khóa tập huấn, học viên có khả năng:
  • Trình bày được nguyên tắc hoạt động của thanh tra lao động; 
  • Mô tả được các bước tiến hành thanh tra an toàn vệ sinh lao động; 
  • Mô tả được các yếu tố nguy hiểm,có hại và các bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; 
  • Trình bày được những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện điều tra tai nạn lao động; 
  • Áp dụng được các kỹ năng cơ bản để phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện luật lao động về an toàn vệ sinh lao động; 
  • Trình bày được những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn việc thực hiệnbồi thường và trợ cấp tai nạn lao động.