Tọa đàm Xây dựng Chiến lược Bình đẳng Giới và Nâng cao Quyền năng cho Phụ nữ

Mục đích của buổi tọa đàm là hỗ trợ chuyên gia tư vấn của ILO xây dựng Chiến lược bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong khuôn khổ của dự án Tam Giác II. Chiến lược này sẽ định hướng và giúp dự án đạt được mục tiêu tăng quyền năng cho lao động nữ di cư và đạt được bình đẳng giới trong các chính sách, các chương trình và các tổ chức đối tác vào năm 2025.

Dự án Hành động ba bên nhằm tăng cường sự đóng góp của lao động di cư cho tăng trưởng và phát triển trong ASEAN (DỰ ÁN TAM GIÁC II) của tổ chức Lao động quốc tế tổ chức buổi tọa đàm trao đổi thông tin với bà Rebecca Napier-Moore, chuyên gia tư vấn của ILO về vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Thời gian: 9:00 sáng ngày 19 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: Phòng họp, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam
                  48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Mục đích của buổi tọa đàm là hỗ trợ chuyên gia tư vấn của ILO xây dựng Chiến lược bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong khuôn khổ của dự án Tam Giác II. Chiến lược này sẽ định hướng và giúp dự án đạt được mục tiêu tăng quyền năng cho lao động nữ di cư và đạt được bình đẳng giới trong các chính sách, các chương trình và các tổ chức đối tác vào năm 2025.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org