Phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2016 trong ngành xây dựng

Chiến dịch Thanh tra Lao động năm 2016 hướng tới mục tiêu tăng cường tuân thủ trong ngành xây dựng với vai trò tư vấn, hướng dẫn của thanh tra lao động.

Chiến dịch Thanh tra lao động sẽ được tiến hành tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong khuôn khổ chiến dịch, người lao động và người sử dụng lao động ngành xây dựng sẽ được thông tin và khuyến khích tuân thủ pháp luật trong nước và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bên cạnh đó, thanh tra lao động sẽ tham gia tích cực vào việc tư vấn cho doanh nghiệp dựa trên cách tiếp cận phòng ngừa.

Thứ Ba, ngày 05/4/2016, giao lưu trực tuyến trên Báo Dân trí về Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trong ngành xây dựng.