Hội thảo Xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013/NĐ-CP nội dung liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hội thảo là cơ hội để thảo luận rộng rãi xung quanh những vấn đề liên quan đến lao động di cư Việt Nam đã quá hạn thị thực và các chiến lược để giải quyết này.

Thông qua hội thảo, đại biểu thảo luận về việc xử phạt hiện hành quy định trong Nghị định 95, hiệu quả và các cơ chế khác có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc quản lý vấn đề này. Khuyến nghị của các đại biểu và thảo luận trong hội thảo được tóm tắt lại.

Sau hội thảo, Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH xem xét những vấn đề đặt ra trong quá trình thảo luận để thông báo sửa đổi Nghị định 95 và Thông tư kèm theo, đồng thời đưa ra những sáng kiến ​​chính sách bổ sung thích hợp khác.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37476300 Máy lẻ 408
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org