Sự kiện trong thời gian tới

Tập huấn đánh giá rủi ro tại nơi làm việc cho các đại diện doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ với sự tham gia của thanh tra lao động

Tập huấn sẽ được tổ chức cho 40 đại diện các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ về đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. Tập huấn sẽ diễn ra tại Hồ Chí Minh trong 2 ngày từ 28-29 tháng 3 năm 2016.

Khóa tập huấn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Mục đích của tập huấn này là thúc đẩy văn hóa phòng ngừa rủi ro, nâng cao tuân thủ pháp luật và hỗ trợ công việc của thanh tra lao động.