Hội thảo thứ nhất về Kế hoạch giám sát đánh giá toàn diện (CMEP)

Hội thảo CMEP thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 11-15 tháng 1 năm 2016 với sự tham gia của các cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác triển khai và quản lý dự án từ MOLISA, ILO, USDOL và Sở lao động thương binh và xã hội của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang.

Hội thảo CMEP thứ nhất

Bối cảnh của hội thảo

Hội thảo thứ nhất về kế hoạch giám sát và đánh giá toàn diện (CMEP) là một hoạt động theo văn kiện dự án. Một bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về giám sát và đánh giá sẽ được xây dựng.

CMEP sẽ lồng ghép kinh nghiệm từ các hệ thống theo dõi và giám sát dự án hiện có tại Việt Nam cũng như các yêu cầu của ILO và USDOL với sự tham gia và thống nhất ba bên giữa MOLISA, ILO và USDOL.

Dựa trên kết quả của đợt hội thảo này, kế hoạch triển khai dự án cho năm 2016 sẽ được xây dựng với sự tham vấn chi tiết các bên chính liên quan đến dự án.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của hội thảo CMEP lần thứ nhất là xây dựng sự hiểu biết chung về dự án cách thức dự án đạt được những kết quả đề ra trong văn kiện thông qua mô tả chi tiết lý thuyết về sự thay đổi (ToC) và các quy trình giám sát và đánh giá. CMEP cũng đưa ra một bộ chỉ số sẽ được sử dụng để thu thập số liệu, quản lý thực hiện dự án và có được những bằng chứng sát thực về câu hỏi liệu dự án có đang đạt được những kết quả đề ra hay không.

Kết quả mong đợi

Khi kết thúc hội thảo lần thứ nhất những kết quả mong đợi sau cần đạt được:

  • Phân tích vấn đề chi tiết sẽ giúp xác định các mối liên hệ giữa các vấn đề mà dự án sẽ giải quyết và các hoạt động cũng như chiến lược của dự án thông qua mô tả ngắn gọn và sơ đồ hóa lý thuyết về sự thay đổi.
  • Chi tiết Kế hoạch giám sát và đánh giá toàn diện bao gồm bộ chỉ số để theo dõi những nỗ lực của dự án từ cấp độ đầu ra, kết quả và tác động.
  • Một bộ công cụ thu thập, phân tích và báo cáo số liệu
  • Một kế hoạch đánh giá với nội dung chi tiết về phương pháp và khung thời gian thực hiện
  • Chi tiết quy trình triển khai và quản lý CMEP

Hội thảo lần thứ hai sẽ được thực hiện trong quãng thời gian cách lần thứ nhất khoảng từ 3 đến 5 tháng để thực hiện những sửa đổi cuối cùng với tài liệu CMEP. Trong khoảng thời gian này, các tư vấn của USDOL sẽ thường xuyên trao đổi thông tin với các bên liên quan thông qua các phương tiện khác nhau để cùng nhau phát triển và hoàn thiện CMEP.