Hội thảo tham vấn tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại Malaysia

Trong khuôn khổ dự án Tam Giác GMS,tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Cục quản lý lao động ngoài nước sẽ tổ chức Hội thảo tham vấn tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại Malaysia. Hội thảo sẽ giới thiệu và lấy ý kiến của đại diện các đối tác ba bên nhằm hoàn thiện bộ tài liệu. Bộ tài liệu này được ILO soạn thảo dựa trên kết quả và các khuyến nghị rút ra từ đánh giá hoạt động đào tạo định hướng trước khi đi tại Việt Nam, Lào và Campuchia với sự tham gia của các đối tác ba bên vào năm 2011.