Thông tin mới

Tháng Ba 2019

 1. Tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật

  Ngày 26 tháng 3 năm 2019

  Điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế để bảo vệ các nhóm lao động yếu thế trong xã hội.

 2. Quan hệ lao động

  Giám đốc ILO Việt Nam tham gia đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai tại Hải Phòng

  Ngày 11 tháng 3 năm 2019

  Đây là một trong những địa phương trên cả nước có ghi nhận những tiến bộ đáng kể về hoạt động công đoàn và cải thiện quan hệ lao động.

 3. Bình đẳng giới

  Hãy trả lại ý nghĩa thật sự cho Ngày Quốc tế Phụ nữ

  Ngày 08 tháng 3 năm 2019

  Bà Andrea Prince, chuyên gia cao cấp về luật lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 4. © Community Eye Health 2019

  Ngày Quốc tế phụ nữ 2019

  Khoảng cách giới liên quan đến công việc vẫn tồn tại nhưng đã có giải pháp rõ ràng: báo cáo mới của ILO

  Ngày 07 tháng 3 năm 2019

  Chưa có cải thiện thực chất nào về khoảng cách giới liên quan đến công việc trong 20 năm qua nhưng theo một báo cáo mới của ILO, con đường để đạt được tiến bộ đã rõ ràng.

 5. Tiếng nói từ người hưởng lợi

  Trở về từ nước ngoài: bài học kinh nghiệm vô giá của một lao động nữ

  Ngày 05 tháng 3 năm 2019

  Việc di cư cần phải an toàn và bình đẳng cho tất cả phụ nữ lao động di cư. Chị Bùi Thảo My nói về sự khác biệt mà một mạng lưới thông tin và hỗ trợ có thể đem lại khi làm việc tại nước ngoài

 6. ILO Việt Nam

  Cố vấn trưởng ILO nhận kỷ niệm chương vì những đóng góp cho hoạt động phòng chống lao động trẻ em tại Việt Nam

  Ngày 04 tháng 3 năm 2019

  Vào ngày làm việc cuối cùng với tư cách là Cố vấn trưởng dự án tại ILO Việt Nam, ông Minoru Ogasawara đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng kỷ niệm chương vì những nỗ lực của ông trong công tác phòng chống lao động trẻ em tại Việt Nam.

Tháng Hai 2019

 1. Video

  ILO - Một thế kỷ vì nền hòa bình lâu dài trên toàn thế giới

  Ngày 20 tháng 2 năm 2019

 2. Công bằng xã hội

  Ngày Công bằng Xã hội Thế giới

  Ngày 20 tháng 2 năm 2019

  Trong bài phát biểu chào mừng Ngày Công bằng Xã hội Thế giới, Tổng Giám Đốc ILO Guy Ryder cho rằng việc làm bền vững là chìa khóa để đạt được phát triển bền vững và công bằng xã hội, và đó cũng chính là nền móng của nền hòa bình lâu dài.

 3. Công đoàn

  Phương thức hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Kinh nghiệm của một số quốc gia và một số quan sát về thực tiễn ở Việt Nam

  Ngày 14 tháng 2 năm 2019

  TS Chang Hee Lee, chuyên gia cao cấp về quan hệ lao động, Giám đốc ILO Việt Nam

 4. © Wayne S. Grazio 2019

  Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2019

  Điều kiện làm việc nghèo nàn là thách thức chính của việc làm toàn cầu

  Ngày 13 tháng 2 năm 2019

  Theo báo cáo Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế, tiến bộ đạt được về giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu không đi đôi với cải thiện về chất lượng việc làm.