Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 110

Hội nghị Lao động Quốc tế bế mạc với những thành tựu đáng kể

Tổng Giám đốc ILO cho biết Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 110 đã làm nên lịch sử với những kết quả quan trọng về vấn đề an toàn và sức khỏe, học việc và tiêu chuẩn lao động, cùng các vấn đề khác.

Tin | Ngày 12 tháng 6 năm 2022
© ILO
GENEVA – Theo ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) lần thứ 110 đã khép lại với những “thành tựu đáng kể”.

Ông cho biết ILC lần này là một sự kiện “quan trọng, hài hòa và hiệu quả”, đồng thời nhấn mạnh quyết định “đưa môi trường làm việc an toàn và lành mạnh trở thành một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” là một quyết định “mang tính lịch sử”.

Phát biểu tại phiên bế mạc toàn thể, Tổng Giám đốc ILO đã khen ngợi thành tích đạt được của Ủy ban về việc Áp dụng các Tiêu chuẩn. Ông đề cập một cách quan ngại rằng “trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, tôi đã nhận được chia sẻ từ những nhân chứng – những con người phải tìm cân bằng giữa tính mạng, sinh kế và tự do, điều đó thật đáng báo động và thậm chí là đau lòng, và chính Ủy ban Tiêu chuẩn là nơi mà chúng ta có khả năng hỗ trợ họ.”

Ông cũng biểu dương những tiến bộ quan trọng đạt được trong hướng tới xây dựng một Khuyến nghị về khung khổ cho học việc có chất lượng, cũng như các cuộc thảo luận hiệu quả về chính sách việc làm, Nền kinh tế Xã hội và Đoàn kết và việc làm ở các nước kém phát triển nhất.

Đề cập đến báo cáo về tình hình của người lao động tại Các vùng lãnh thổ Ả Rập bị chiếm đóng, Tổng giám đốc kêu gọi tiếp tục nỗ lực huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ Chiến lược Việc làm Quốc gia.

Đây là Hội nghị đầu tiên kể từ năm 2019 mà các đại biểu có thể tham dự trực tiếp do đại dịch COVID-19. Tổng giám đốc cho rằng việc hội nghị được tiến hành suôn sẻ, ít nhất một phần là do “ý thức trách nhiệm của tập thể chúng ta. Trách nhiệm thống nhất các giải pháp để ứng phó với những thách thức khá gay gắt mà thế giới việc làm đang phải đối mặt.”

Ông Ryder sẽ rời vị trí Tổng giám đốc ILO vào tháng 9 tới, sau 10 năm đảm nhiệm vị trí này. Tổng giám đốc mới sẽ là ông Gilbert Houngbo, người Togo.

Tại phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội nghị, kết luận của Ủy ban Thiết lập Tiêu chuẩn ba bên của ILC liên quan đến việc xây dựng Khuyến nghị mới của ILO về Học việc có Chất lượng với mục đích ban hành hướng dẫn về việc thúc đẩy học việc và đảm bảo sự bảo vệ thích hợp cho người học việc đã được thông qua. Trong kết luận của Ủy ban có đưa ra định nghĩa về học việc, khung quy định, các vấn đề về bình đẳng và đa dạng. Cuộc thảo luận thiết lập tiêu chuẩn thứ hai sẽ được tiến hành tại ILC 2023.

Phiên phiên bế mạc toàn thể của ILC cũng đã thông qua báo cáo của Ủy ban về việc Áp dụng các Tiêu chuẩn (CAS), cơ quan giám sát cốt lõi của hệ thống tiêu chuẩn của ILO. CAS đã xem xét trường hợp của 22 quốc gia liên quan đến việc tuân thủ các Công ước của ILO và xem xét báo cáo của Ủy ban Chuyên gia về việc Áp dụng Công ước và Khuyến nghị về Đảm bảo Việc làm Thỏa đáng cho Điều dưỡng và Lao động giúp việc gia đình, những chủ thể chính trong nền kinh tế chăm sóc.

Một ủy ban khác đã xem xét mục tiêu chiến lược của việc làm, là một nội dung của cơ chế theo dõi việc thực hiện Tuyên bố của ILO về Công bằng Xã hội vì một Quá trình toàn cầu hóa Công bằng. Các kết luận và nghị quyết được đưa ra bao gồm hướng dẫn về việc xây dựng các chính sách việc làm nhất quán, toàn diện và tích hợp cũng như các cơ hội làm việc thỏa đáng hỗ trợ quá trình phục hồi và chuyển đổi cơ cấu toàn diện. Ủy ban đã khuyến khích ILO đóng vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ việc làm, bao gồm cả thông qua Chương trình Tăng tốc toàn cầu về Việc làm và An sinh xã hội vì công cuộc chuyển dịch công bằng.

Ngày 10 tháng 6, các đại biểu đã thông qua nghị quyết bổ sung vấn đề môi trường làm việc an toàn và lành mạnh vào bốn Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động. Các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động là một nội dung trong Tuyên bố năm 1998 của ILO về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động và tất cả các Quốc gia thành viên của ILO cam kết tôn trọng và thúc đẩy các nguyên tắc và quyền này cho dù họ đã phê chuẩn các Công ước liên quan hay chưa.

Tại phiên họp toàn thể đó, Hội nghị đã thông qua tám nội dung sửa đổi đối với Công ước Lao động Hàng hải, 2006 (MLC, 2006) và thông qua báo cáo của Ủy ban về việc làm thỏa đáng và Kinh tế Xã hội và Đoàn kết.

Phát biểu với các đại biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Hội nghị, ông Claudio Moroni nói rằng cùng nhau, họ đã mở rộng phạm vi công việc với các cuộc thảo luận về việc làm thỏa đáng và nền kinh tế xã hội và đoàn kết. Ông cho biết thêm, bằng cách làm việc cùng nhau, họ đã thành công trong việc củng cố khung khổ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động bằng với việc bổ sung vấn đề sức khỏe và an toàn trong lao động.

Hơn 4.000 đại biểu, đại diện cho các Chính phủ, các tổ chức của Người lao động và Người sử dụng lao động từ 178 Quốc gia Thành viên ILO, đã tham dự ILC lần thứ 110. Hội nghị Lao động Quốc tế, đôi khi còn được gọi là nghị viện thế giới về việc làm, được tổ chức theo hình thức kết hợp diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6, với các đại biểu tham dự trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ.

ILC lần thứ 111 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023.