Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ILO cùng thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

Một trong những biện pháp chính sách được khuyến nghị là áp dụng chế độ gia đình trẻ em đa tầng để hỗ trợ cho tất cả trẻ em ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội.

Tin | Ngày 16 tháng 7 năm 2021
© ILO/Nguyen A.
HÀ NỘI – Hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tăng cường tính đáp ứng giới để giảm thiểu những bất bình đẳng giới mà phụ nữ phải trải qua trong suốt cuộc đời của họ, cả tại nơi làm việc và gia đình.

Đó là thông điệp chính tại hội thảo “Nhận diện vấn đề giới trong một số chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 7 để thảo luận vấn đề bình đẳng giới trong bảo hiểm xã hội (BHXH) và đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam.

Hội thảo là cơ hội để hai bên các báo cáo mới đánh giá về vấn đề giới trong hệ thống BHXH Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị về cách thúc đẩy bình đẳng giới trong khuôn khổ việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, nhấn mạnh: “Phát triển BHXH sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Bà cho biết hội thảo là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHPNVN và ILO hướng tới mục tiêu xây dựng và thực hiện bình đẳng giới trong các chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam.

Tham gia sự kiện có các đại biểu Quốc hội, cũng như đại biểu một số ban, bộ, ngành Việt Nam.

Tại hội thảo, ILO đã nhấn mạnh việc áp dụng phúc lợi nhiều tầng cho trẻ em là một trong những biện pháp chính sách có tiềm năng tác động lớn hơn. Quyền lợi này bao gồm hai tầng. Tầng thứ nhất sẽ cung cấp chế độ cho con cái của các bậc cha mẹ không tham gia BHXH tại Việt Nam và sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trong khi đó, tầng thứ hai sẽ hướng đến các trẻ em có cha mẹ tham gia BHXH, với chế độ hưởng cao hơn và chi trả thông qua sự đóng góp của cả người lao động và người sử dụng lao động, như tất cả các quyền lợi BHXH khác.

Chế độ trẻ em đa tầng có thể vừa giúp mở rộng diện bao phủ của BHXH tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tài chính cho mọi trẻ em trên cả nước. Chế độ này cũng có thể có tác động tái phân phối mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình có thu nhập thấp hơn và có khả năng giúp xử lý được vấn để rút BHXH một lần."

Ông André Gama, quản lý chương trình An sinh xã hội của ILO Việt Nam
“Chính sách như vậy có thể được thực hiện với chi phí tương đối hợp lý, đồng thời giúp hệ thống BHXH ở Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu chính sách,” ông André Gama, quản lý chương trình An sinh xã hội của ILO Việt Nam cho biết. “Cụ thể là, chế độ trẻ em đa tầng có thể vừa giúp mở rộng diện bao phủ của BHXH tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tài chính cho mọi trẻ em trên cả nước. Chế độ này cũng có thể có tác động tái phân phối mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình có thu nhập thấp hơn và có khả năng giúp xử lý được vấn để rút BHXH một lần.”

Kết luận hội thảo, bà Hương ghi nhận các ý kiến tại hội thảo sẽ là những thông tin quý báu, có tính chất gợi mở để Hội LHPNVN tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án; góp ý và phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về an sinh xã hội, BHXH. Quá trình này nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước và tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là “thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.

Khuôn khổ hợp tác giữa ILO và Hội LHPNVN bắt đầu từ năm 2020, đến nay đã đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng hướng tới cải thiện bình đẳng giới trong hệ thống BHXH Việt Nam trong tương lai.