Kêu gọi đề xuất nghiên cứu

Nghiên cứu về tương quan tác động của ô nhiễm không khí tới thế giới việc làm của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm cả phụ nữ và thanh niên tại Đông Nam Á

Tin | Ngày 14 tháng 7 năm 2021
BANGKOK – Viện Môi trường Stockholm (SEI) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) kêu gọi các đối tác nghiên cứu trong nước thực hiện nghiên cứu tại Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt Nam về tương quan tác động của ô nhiễm không khí tới thế giới việc làm của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm cả phụ nữ và thanh niên.


Tổng kinh phí thực hiện cho mỗi nước lên đến 400.000 Krona Thụy Điển (SEK)

Thời hạn: Email đề xuất nghiên cứu và câu hỏi tới bà Jaee Nikam (jaee.nikam@sei.org), trước ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/air-pollution-world-of-work/#call-for-proposals