Cán bộ ILO được ghi nhận vì những đóng góp cho ngành thống kê Việt Nam

Với sự hỗ trợ của ILO, giờ đây Việt Nam đã có thể áp dụng những tiêu chuẩn thống kê mới nhất để đo lường các vấn đề của thị trường lao động.

Tin | Ngày 10 tháng 5 năm 2021
HÀ NỘI – Vào ngày 6 tháng 5, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hai cán bộ của ILO Việt Nam đã được Tổng cục Thống kê trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam”.

Bà Valentina Barcucci, Chuyên gia Kinh tế Lao động và bà Nguyễn Thị Lê Vân, Điều phối viên dự án Cơ hội bình đẳng trong công cuộc phục hồi hậu COVID-19 nói riêng và ILO Việt Nam nói chung đã được GSO ghi nhận vì những hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng số liệu thống kê của Việt Nam.

ILO và GSO đã cùng nhau hợp tác từ năm 2010 khi cuộc Điều tra Lao động Việc làm trở thành cuộc điều tra độc lập trong hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO, Điều tra Lao động Việc làm của Việt Nam đã trở thành một trong những cuộc điều tra lao động mang lại nhiều thông tin nhất trong khu vực. Hiện nay Việt Nam đã áp dụng những tiêu chuẩn thống kê mới nhất để đo lường các vấn đề của thị trường lao động.

Bên cạnh việc xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững chung của Việt Nam, TCTK cũng đã đẩy mạnh chất lượng công tác giám sát các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).