Phát triển doanh nghiệp

SCORE hỗ trợ công tác tiêu chuẩn hóa tư vấn viên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tin | Ngày 04 tháng 11 năm 2020
HÀ NỘI - Ngày 4 tháng 11 năm 2020, 15 chuyên gia đã được trao chứng nhận tư vấn viên sau do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) phối hợp với chương trình SCORE thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cấp.

Nhằm tiêu chuẩn hoá, công nhận và công bố chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019, TAC Hà Nội đã phối hợp cùng Dự án SCORE xây dựng chương trình TAC SCORE. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ tư vấn viên tư vấn cho DNNVV theo chuẩn của ILO thông qua hoạt động đào tạo nâng cao cho các chuyên gia tư vấn cho các DNNVV tại phía bắc.

Phương pháp đào tạo và tư vấn của Chương trình SCORE tập trung vào tính bền vững của quá trình cải tiến DN bằng việc đảm bảo mối liên kết hiệu quả giữa tăng năng suất và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động cũng như tối ưu hóa nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực.

“Đây là một mô hình điển hình giúp chúng tôi xây dựng mạng lưới tư vấn viên có chất lượng, uy tín và chuẩn theo phương pháp của dự án SCORE của ILO. Các doanh nghiệp sẽ có thể dễ dàng tiếp cận và chọn cho mình những chuyên gia tư vấn phù hợp, các phương pháp phù hợp, từ đó giúp doanh nghiệp đạt những kết quả tốt nhất”, ông Lê Văn Khương, Giám đốc TAC Hà Nội đánh giá.
Tính từ năm 2019 đến nay, Việt Nam đã có hơn 100 chuyên gia đã được đào tạo theo Chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên gia tư vấn DNNVV TAC SCORE.

Dự án SCORE (Phát triển doanh nghiệp bền vững) có mặt ở Việt Nam từ năm 2011. Tới nay, dự án SCORE đã phối hợp với các đối tác để hỗ trợ gần 250 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 100.000 người lao động, trong việc nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.