Phát triển doanh nghiệp

Diễn đàn nêu bật trách nhiệm doanh nghiệp tại Việt Nam

Sự kiện nhấn mạnh rằng hiện nay chính là thời điểm chín muồi để Việt Nam đưa các thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm vào chính sách và việc vận hành doanh nghiệp.

Thông cáo báo chí | Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động giữ vai trò quan trọng trong nhiều chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của nhiều tập đoàn đa quốc gia.
TP HỒ CHÍ MINH – Việc áp dụng các nguyên tắc và thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm sẽ giúp thúc đẩy chiến lược hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu của Việt Nam.

Đó chính là thông điệp của Diễn đàn Doanh nghiệp có trách nhiệm diễn ra vào ngày 25-26/11 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ đại diện của Chính phủ, doanh nghiệp, công đoàn, và cộng đồng quốc tế để bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến tối đa hóa những đóng góp tích cực của doanh nghiệp về quyền lao động và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm Giám đốc VCCI-TP HCM, ông Võ Tân Thành, cho biết: “Việc khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước hoạt động kinh doanh theo các nguyên tắc được quốc tế công nhận về quyền con người, bảo vệ môi trường, sự liêm chính trong kinh doanh và chống tham nhũng là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Diễn đàn ghi nhận rằng hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra những cơ hội rõ ràng giúp tăng cường thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm vì hội nhập quốc tế và thương mại công bằng.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Jean Jacques Bouflet, EVFTA sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho kinh tế Việt Nam, cũng như đầu tư từ Châu Âu vào Việt Nam, nhưng từ phương diện khu vực tư nhân, hội nhập kinh tế sâu rộng cũng đi kèm với những thách thức.

TS Carsten Schittek, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, cũng đồng tình với ý kiến này. Ông cho rằng việc thực hiện EVFTA đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam phải thay đổi trên một số phương diện.

Ông chia sẻ: “Những cải cách này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở thành một phần của các chuỗi giá trị toàn cầu. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò quan trọng để các doanh nghiệp của EU đưa các doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị đó.”

EVFTA, cũng như CPTPP, yêu cầu Việt Nam tôn trọng 4 nguyên tắc đặt ra trong 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đó là tự do hiệp hội, xóa bỏ phân biệt đối xử trong lao động, lao động trẻ em và cưỡng bức lao động. Việt Nam hiện đã phê chuẩn 6 trong số 8 công ước này. Hai công ước còn lại là Công ước số 105 về lao động cưỡng bức và Công ước số 87 về tự do hiệp hội dự kiến sẽ được phê chuẩn lần lượt vào năm 2020 và 2023.

Các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động này giữ vai trò quan trọng trong nhiều chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Diễn đàn Doanh nghiệp có trách nhiệm do ILO, VCCI, Liên minh Châu Âu, EuroCham và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đồng tổ chức trong khuôn khổ dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại Châu Á nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho quá trình hoạch định chính sách của quốc gia trong tương lai.

Chương trình hợp tác này của EU-OECD-ILO hướng tới tăng cường việc tôn trọng các quyền lao động và môi trường hoạt động doanh nghiệp tại 6 quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.

“Chúng tôi dự kiến sẽ ưu tiên thực hiện những hành động được thảo luận tại đây nhằm đẩy mạnh đối thoại về xây dựng chính sách để thúc đẩy đạo đức kinh doanh có trách nhiệm trong năm 2020,” Giám đốc chương trình, ông Fredy Guaycan, cho biết. “Hy vọng các kết quả của diễn đàn sẽ được sử dụng để đưa trách nhiệm doanh nghiệp vào các thực hành doanh nghiệp của Việt Nam và rộng hơn là vào khung chính sách quốc gia, cũng như các chính sách doanh nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia và công ty Việt Nam.”

Một số chủ đề được bàn thảo tại sự kiện là vai trò của Chính phủ trong việc tạo môi trường cho đạo đức kinh doanh có trách nhiệm, và làm thế nào các cam kết của doanh nghiệp liên quan đến nhân quyền, quyền lao động và môi trường có thể giúp đưa Việt Nam tiến bước hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc.

Diễn đàn cũng bàn tới những xu hướng CSR mới nhất tại Châu Á và lợi ích của việc tăng quyền cho phụ nữ trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các số liệu và dẫn chứng cho thấy rõ rằng việc xóa bỏ phân biệt đối xử và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ sẽ dẫn tới tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.


Xem thêm ảnh của sự kiện tại đây