Quan hệ lao động

Giám đốc ILO Việt Nam tham gia đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai tại Hải Phòng

Đây là một trong những địa phương trên cả nước có ghi nhận những tiến bộ đáng kể về hoạt động công đoàn và cải thiện quan hệ lao động.

Tin | Ngày 11 tháng 3 năm 2019
HÀ NỘI – Để nghiên cứu, khảo sát về tổ chức, hoạt động của công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và quan hệ lao động trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, ngày 4/3, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã cùng Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bùi Văn Cường; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Vũ Tiến Lộc thăm và làm việc tại Khu kinh tế Hải Phòng.

Đây là một trong những địa phương trên cả nước có ghi nhận những tiến bộ đáng kể về hoạt động công đoàn và cải thiện quan hệ lao động.

Với 288 doanh nghiệp và 174 đơn vị công đoàn cơ sở, Khu kinh tế Hải Phòng đang là một điểm sáng với nhiều sáng kiến về đổi mới hoạt động công đoàn nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Công đoàn của Khu kinh tế đã thực hiện nhiều chương trình thí điểm với sự hỗ trợ của ILO thông qua Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới do chính phủ Nhật Bản tài trợ, bao gồm thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp từ dưới lên, đàm phán và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ, thúc đẩy đối thoại xã hội nhóm doanh nghiệp tại các công ty Nhật Bản trong khu công nghiệp Nomura.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ việc nâng cao vai trò của công đoàn và tạo lập quan hệ lao động hài hòa là cơ sở để tạo sự ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Bà Trương Thị Mai cũng cho rằng Nhà nước phải hỗ trợ vận hành các cơ chế hòa giải, trọng tài trong giải quyết các tranh chấp trong quan hệ lao động; đồng thời triển khai thực hiện các điều kiện theo các công ước quốc tế và hiệp định thương mai tự do mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập.

Nhân sự kiện này, Giám đốc ILO Việt Nam cũng khẳng định cam kết của ILO về việc tiếp tục hỗ trợ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung triển khai các sáng kiến về kết nạp đoàn viên, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội.

Ông tin tưởng rằng các kinh nghiệm tại địa phương như Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cần được phản ánh một cách toàn diện trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức vào tháng 9/2018, đặc biệt tập trung vào 3 khâu đột phá. Đó là cải cách tổ chức, phương thức hoạt động, đại diện bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là tại khu vực ngoài nhà nước; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.