Ấn phẩm

Ra mắt sách mới về tiêu chuẩn lao động quốc tế bằng tiếng Việt

Bộ Lao động -- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ra mắt phiên bản tiếng Việt của hai ấn phẩm của ILO về tự do liên kết và các công ước lao động quốc tế.

Tin | Ngày 28 tháng 6 năm 2017
HÀ NỘI – Bộ Lao động -- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ra mắt phiên bản tiếng Việt của hai ấn phẩm của ILO về tự do liên kết và các công ước lao động quốc tế.


Hai cuốn sách với tựa đề “Cẩm nang hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến các công ước và khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế” và “Bộ Tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Ủy ban ILO về Tự do hiệp hội” hiện được phát hành miễn phí với số lượng có hạn.

Việc xuất bản hai cuốn sách trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bộ LĐTBXH và ILO với mục đích hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả thi tiến tới phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO – Công ước 87 (Quyền tự do liên kết và Bảo vệ quyền được tổ chức) và Công ước 98 (Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể), đồng thời giúp tăng cường năng lực trong việc thực thi và báo cáo tình hình thực hiện các công ước của ILO.

Thỏa thuận cũng nhằm hỗ trợ quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động. Quá trình được kỳ vọng sẽ đưa Bộ Luật quan trọng này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, bao gồm hiệp định với Liên minh Châu Âu.