Cuộc thi tìm kiếm "Kế hoạch kinh doanh tốt nhất"

Ba nông dân có kế hoạch kinh doanh xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng tổng trị giá 9.900 USD

Một cuộc thi lựa chọn doanh nhân triển vọng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được ILO tổ chức trong khuôn khổ hỗ trợ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tin | Hà Nội | Ngày 23 tháng 9 năm 2014
HÀ NỘI – Cuộc thi tìm kiếm “Kế hoạch kinh doanh tốt nhất” do ILO tổ chức đang diễn ra trong khuôn khổ hỗ trợ của ILO đối với Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đây là bước tiếp nối của chuỗi 15 buổi tập huấn đào tạo doanh nhân. Người chiến thắng với đề xuất kinh doanh tốt nhất sẽ được công bố vào tháng 10 và lễ trao giải sẽ được tổ chức tháng 11.

Được tài trợ bởi ILO, giải thưởng cho mỗi người chiến thắng trị giá 3.300 USD, bao gồm 2.800 USD tiền mặt và hỗ trợ kỹ thuật trị giá 500 USD.

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nỗ lực của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn trước bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa khu vực nông thôn. Mục tiêu của dự án là đào tạo được ít nhất 1 triệu lao động mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2020, trong đó bao gồm nông dân, những người thuộc diện hộ nghèo và cán bộ công chức xã.

ILO đã hỗ trợ Tổng cục Dậy nghề với chương trình đào tạo của ILO có tên “Khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh” (SIYB) thông qua việc cung cấp tài liệu và thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá. Tổng cục Dậy nghề đã sử dụng bộ tài liệu này và tổ chức đào tạo cho các giảng viên nguồn, từ đó, các giảng viên nguồn này đã đào tạo cho hàng trăm nông dân khác qua một loạt các chương trình tập huấn tổ chức trong tháng 8.


Tập huấn đào tạo doanh nhân
tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. © ILO

Sau khi kết thúc các buổi đào tạo, những người tham gia cuộc thi gửi kế hoạch kinh doanh đến cho các giảng viên. Tổng số 45 kế hoạch kinh doanh xuất sắc nhất đã được 15 giảng viên chọn ra để đi tiếp vào vòng trong. Hiện tại, những bản kế hoạch kinh doanh này đang được đánh giá bởi một hội đồng rà soát gồm các chuyên gia quốc tế từ Văn phòng ILO ở Geneva, Văn phòng ILO ở Bangkok, Văn phòng ILO ở Hà Nôi, các chuyên gia của Tổng cục Dậy nghề và Hiệp hội Dậy nghề.

Ba kế hoạch kinh doanh xuất sắc nhất sử dụng công cụ SIYB của ILO sẽ được lựa chọn để trao giải. Hai trong số ba giải thưởng sẽ dành cho kế hoạch sáng tạo nhất và kế hoạch kinh doanh ”xanh” nhất. Giải thưởng thứ ba được dành riêng cho nữ doanh nhân có kế hoạch kinh doanh nổi bật nhất.