Bình luận và phân tích

 1. Giúp việc gia đình, việc làm như những công việc khác

  Ngày 13 tháng 6 năm 2014

  Yoshiteru Uramoto, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương

 2. Tuổi nghỉ hưu và công thức tính lương hưu – những cấu phần quan trọng của cải cách bảo hiểm xã hội

  Ngày 12 tháng 5 năm 2014

  Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 20/5 sắp tới. Theo khuyến nghị của ILO, những thay đổi quan trọng cần được đưa vào là tăng tuổi nghỉ hưu và công thức tính lương hưu mới. Carlos Galian, chuyên gia về an sinh xã hội, ILO Việt Nam giải thích về vấn đề này.

 3. © C. de Souza / Agência Estado 2023

  Hội nhập ASEAN tác động đến lao động di cư Việt Nam như thế nào?

  Ngày 17 tháng 12 năm 2013

  Tác giả Sally Baber và Max Tunon, Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế

 4. Việc làm trung lưu đưa Việt Nam lên con đường hồi phục kinh tế

  Ngày 12 tháng 12 năm 2013

  Tác giả Phú Huỳnh, chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế, Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

 5. Quỹ hưu trí: lựa chọn khó khăn để vượt qua khủng hoảng

  Ngày 14 tháng 10 năm 2013

  Quỹ hưu trí đang đối mặt với khủng hoảng, trong khi những phương án cải cách lại không được nhiều người ủng hộ ở Việt Nam. Chuyên gia về an sinh xã hội của ILO Việt Nam, Carlos Galian, phân tích những lựa chọn khó khăn đối với Chính phủ.

 6. Luật hóa cho thuê lại lao động mở ra cơ hội mới nhưng cũng là con dao hai lưỡi

  Ngày 23 tháng 4 năm 2013

  Thị trường lao động Việt Nam sắp tới sẽ chứng kiến một số thay đổi lớn do Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1/5 sẽ luật hóa hoạt động cho thuê lại lao động, hay lao động phái cử (người lao động do một doanh nghiệp tuyển dụng nhưng lại được “gửi” đến làm việc tại một doanh nghiệp khác). Yoon Youngmo, Cố vấn trưởng về Quan hệ Lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, phân tích.