Bình luận và phân tích

  1. Quỹ hưu trí: lựa chọn khó khăn để vượt qua khủng hoảng

    Ngày 14 tháng 10 năm 2013

    Quỹ hưu trí đang đối mặt với khủng hoảng, trong khi những phương án cải cách lại không được nhiều người ủng hộ ở Việt Nam. Chuyên gia về an sinh xã hội của ILO Việt Nam, Carlos Galian, phân tích những lựa chọn khó khăn đối với Chính phủ.

  2. Luật hóa cho thuê lại lao động mở ra cơ hội mới nhưng cũng là con dao hai lưỡi

    Ngày 23 tháng 4 năm 2013

    Thị trường lao động Việt Nam sắp tới sẽ chứng kiến một số thay đổi lớn do Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1/5 sẽ luật hóa hoạt động cho thuê lại lao động, hay lao động phái cử (người lao động do một doanh nghiệp tuyển dụng nhưng lại được “gửi” đến làm việc tại một doanh nghiệp khác). Yoon Youngmo, Cố vấn trưởng về Quan hệ Lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, phân tích.