Bình luận và phân tích

 1. Lương tối thiểu, chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng toàn diện

  Ngày 16 tháng 8 năm 2017

  Phỏng vấn TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam

 2. Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác

  Ngày 16 tháng 6 năm 2017

  Tác giả Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 3. Số liệu có thể giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động như thế nào?

  Ngày 28 tháng 4 năm 2017

  Ngày Thế giới vì An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay tập trung vào nhu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực trong thu thập và sử dụng dữ liệu tin cậy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) của các quốc gia. Dưới đây là giải thích của Bác sĩ Francisco Santos-O'Connor (Chuyên gia cao cấp về AT&SKNN của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại khu vực châu Á) về tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu AT&SKNN.

 4. Bàn về vấn đề quyền lợi tối thiểu đối với lao động giúp việc gia đình Việt Nam

  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

  Ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc, Văn phòng ILO tại Việt Nam

 5. Khi điều không hay xảy ra, lao động di cư luôn là người thiệt thòi

  Ngày 18 tháng 12 năm 2014

  Gyorgy Sziraczki, Giám đốc, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

 6. Hội nhập kinh tế đem lại lợi ích gì cho Việt Nam và ASEAN?

  Ngày 04 tháng 9 năm 2014

  Yoshiteru Uramoto, Giám đốc ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

 7. Giúp việc gia đình, việc làm như những công việc khác

  Ngày 13 tháng 6 năm 2014

  Yoshiteru Uramoto, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương

 8. Tuổi nghỉ hưu và công thức tính lương hưu – những cấu phần quan trọng của cải cách bảo hiểm xã hội

  Ngày 12 tháng 5 năm 2014

  Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 20/5 sắp tới. Theo khuyến nghị của ILO, những thay đổi quan trọng cần được đưa vào là tăng tuổi nghỉ hưu và công thức tính lương hưu mới. Carlos Galian, chuyên gia về an sinh xã hội, ILO Việt Nam giải thích về vấn đề này.

 9. © C. de Souza / Agência Estado 2019

  Hội nhập ASEAN tác động đến lao động di cư Việt Nam như thế nào?

  Ngày 17 tháng 12 năm 2013

  Tác giả Sally Baber và Max Tunon, Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế

 10. Việc làm trung lưu đưa Việt Nam lên con đường hồi phục kinh tế

  Ngày 12 tháng 12 năm 2013

  Tác giả Phú Huỳnh, chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế, Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương