Tại sao lại cần Ủy ban Toàn cầu về Tương lai của Việc làm?

Theo Ameenah Gurib-Fakim và Stefan Löfven *

Bài viết | Ngày 21 tháng 8 năm 2017
Chúng tôi tin rằng công việc là nền tảng cho con người và xã hội phát triển. Với thu nhập khá, công việc có thể mở đường cho tiến bộ kinh tế xã hội rộng lớn hơn, củng cố đời sống từng cá nhân, gia đình và cộng đồng của họ.

Tuy nhiên, công nghệ, nhân khẩu học, biến đổi khí hậu và toàn cầu hoá đang chuyển đổi việc làm nhanh hơn, sâu sắc hơn và trên quy mô lớn hơn bao giờ hết. Những thay đổi này có tiềm năng rất lớn, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều điều không chắc chắn về tương lai của việc làm. Sự lo sợ ngày càng gia tăng rằng một số người có thể có lợi ích lớn từ những thay đổi sâu rộng này, trong khi nhiều người thì không, nhất là vào thời điểm mà rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao.

Và nếu có quá nhiều người lo ngại rằng họ đang bị bỏ lại phía sau và xã hội của chúng ta không còn khả năng thay đổi tích cực, thì đó là cơ hội để các thế lực phá hoại sẽ làm suy yếu sự phát triển, gây bất ổn chính trị và xã hội. Thật vậy, khuynh hướng mà chúng ta đang chứng kiến về sự thay đổi ngả về chủ nghĩa dân túy là một trong những thách thức chính của thời đại chúng ta.

Do đó, chúng ta cần hỗ trợ tiềm năng tạo việc làm cho sự chuyển đổi sang môi trường bền vững và hệ thống thương mại thế giới công bằng và cởi mở dựa trên các giá trị mạnh mẽ về quyền, tự do và tình đoàn kết. Toàn cầu hoá phải có lợi cho tất cả mọi người. Chỉ những người cảm thấy an toàn trong hiện tại mới có thể chào đón một tương lai không chắc chắn.

Thay vì áp dụng cách tiếp cận chỉ trông chờ và đứng nhìn, chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của công việc mà chúng ta muốn và làm thế nào để đạt được điều đó. Tương lai không thể đoán định trước và có thể bị ảnh hưởng bởi các lựa chọn xã hội hay các chính sách mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay.

Để tạo ra những ý tưởng và giải pháp giải quyết những thách thức cơ bản liên quan đến việc làm này, chúng tôi đã đồng ý làm đồng chủ tịch Ủy ban Toàn cầu về Tương lai của Việc làm được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chính thức ra mắt ngày hôm nay. Ủy ban này là một phần của Sáng kiến Tương lai của Việc làm của ILO, tập hợp các nhà tư tưởng và những người thực hiện xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Ủy ban sẽ báo cáo cho các quốc gia thành viên của ILO vào năm 2019.

Sáng kiến này thực sự là một nỗ lực toàn cầu - hơn 100 quốc gia đã tổ chức các cuộc đối thoại quốc gia, với các chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động để đưa ra cách tiếp cận đối phó với những thách thức trong tương lai trên thị trường lao động. Sự đóng góp của Ủy ban cũng sẽ là một phần quan trọng trong Chương trình Nghị sự đến năm 2030 về phát triển bền vững. Đặc biệt, mục tiêu thứ tám đòi hỏi phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất cũng như tạo công việc tốt cho tất cả mọi người.

Trong gần một thế kỉ, ILO đã có những đóng góp đáng kể để làm cho thế giới việc làm trở nên tốt đẹp hơn. ILO đã làm được điều này bằng cách tập hợp các đại diện của chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động để thúc đẩy công bằng xã hội.

Với nhận thức rằng tương lai của việc làm là do con người tạo ra, chứ không phải là do những thế lực mà chúng ta không kiểm soát được, chúng tôi tin rằng tương lai giữ một thông điệp hy vọng mạnh mẽ. Chúng tôi cam kết sẽ lãnh đạo Ủy ban Toàn cầu này với tinh thần đó và tập trung vào các giải pháp cụ thể, tư vấn chính sách và các cách thực hiện tốt nhất, với mục đích biến tương lai của việc làm thành một tương lai cho tất cả mọi người.

* Tổng thống Cộng hòa Mauritius và Thủ tướng Thụy Điển