Chiến dịch thanh tra lao động ngành dệt may

Chiến dịch thanh tra lao động (LĐ) ngành dệt may 2015 đang diễn ra với mục đích cải thiện tuân thủ pháp luật và điều kiện làm việc trong ngành công nghiệp quan trọng này.

Tin | Ngày 01 tháng 6 năm 2015
Tờ rơi chiến dịch thanh tra lao động 2015
Khởi động từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9/2015, chiến dịch do Thanh tra Lao động (Bộ LĐTBXH) thực hiện với sự hỗ trợ của ILO.
Tổng cộng 150 nhà máy dệt may tại 12 tỉnh thành trên cả nước sẽ được thanh tra ở các nội dung trọng tâm bao gồm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, phương tiện bảo hộ cá nhân, phòng chống cháy nổ, môi trường LĐ, lập kế hoạch và huấn luyện về vệ sinh an toàn LĐ.
Chiến dịch cũng tập trung nâng cao nhận thức của chủ sử dụng LĐ, công đoàn và người LĐ và trang bị cho họ những kiến thức cần thiết để tuân thủ chính sách, pháp luật LĐ.