Bản tin Better Work Vietnam, Tháng 9/2014 - Tháng 1/2015

Bản tin Better Work Việt Nam số 12 điểm lại một số hoạt động chính của chương trình gồm có BWV Hội thảo chuyên đề, buổi họp tham vấn cấp cao, truyền thông giáo dục qua ĐTDĐ và câu chuyện về người khuyết tật tựa đề "Phá vỡ rào cản".