Bản tin

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 6/2014

Đây là bản tin quý số 8 của ILO Việt Nam.

Bản tin quý số 8 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong ba tháng qua. Những tin nổi bật bao gồm hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Lao động Quốc tế, Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em tại Việt Nam, thảo luận về lương tối thiểu giữa các tổ chức của người sử dụng lao động, các vấn đề về kỹ năng của người lao động, triển lãm ảnh về lao động khuyết tật, cũng như trò chuyện với hai người thắng cuộc giải thưởng báo chí về lao động và việc làm.