Bản tin Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 12/2013

Bản tin quý số 6 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ những dự án mới với các tổ chức UN khác giúp cải thiện điều kiện làm việc cho người làm nghề mại dâm và phát triển du lịch bền vững, đến các hoạt động với doanh nghiệp nhằm tăng cường hòa nhập cho người khuyết tật hay phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trong số này, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, cũng chia xẻ về tầm quan trọng của Luật Việc làm.