Bản tin ILO Quảng Nam, Tháng 8/2013

Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” giới thiệu Bản tin Tháng 8/2013, điểm lại những hoạt động nổi bật trong tháng và những sự kiện sắp tới.